Moja pisanina prozą

________________________________

Autorskie opowiadania megii24 czyli...
D o m o r o s ł a   " p i s a r e c z k a "    p r e z e n t u j e :


Prosta historia
Powstawała od czerwca do września 2009 roku

Zajawka, wstęp, wprowadzenie - TUTAJ
Fragment - TUObóz letni
Powstawał od października 2009 roku do stycznia 2010 roku

Zajawka, wstęp, wprowadzenie - TUTAJ
Czy masz w sobie tyle sił...?
Powstaje od stycznia 2010 roku - z przerwami i wielkimi oporami, niestety :(

Zajawka, wstęp, wprowadzenie - TUTAJ
Wybór drogi
Rozpoczęłam pracę nad nim w lutym 2011 roku - niestety przerwałam niewiele później, chcąc zakończyć najpierw "Czy masz w sobie tyle sił...?"

Zajawka, wstęp, wprowadzenie - TUTAJ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------